Fascination About ฝันเห็นเต่า

ฝันเห็นพระพุทธบาท ทำนายฝันได้ว่าหน้าที่การเงินของคุณจะดีขึ้นกว่าเดิม คุณมีโอกาสที่จะได้เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ดีขึ้น รายได้มากขึ้น หรือถ้าใครทำธุรกิจส่วนตัวจะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่จากลูกค้า

ฝันเห็นพระนาคปรก หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มครองจากบุญบารมีที่สะสมไว้ ซึ่งจะช่วยปกป้องอันตรายคุณจากเคราะห์กรรมต่าง ๆ หากทุกข์ร้อนใจก็จะหายโดยไว หรือถ้าเจ็บป่วยอยู่ก็จะกลับมาหายในเร็ววัน

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จักษุได้เกิดขึ้นแล้ว ญาณได้เกิดขึ้นแล้ว ปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ว วิชชาได้เกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังแล้วในกาลก่อนว่า อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแล เราได้เจริญแล้ว ดังนี้

ทำนายว่า เป็นความฝันที่ดี จะได้พบเนื้อคู่ หรือคนที่ถูกใจ เป็นความรักที่ต้องอดทนฝ่าฝันถึงจะประสบความสำเร็จได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องสุขภาพ และการเงินที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

ฝันเห็นงูจงอางหลายตัว ฝันว่าเห็นงู

ทำนายว่า ถ้าเป็นคนโสดจะได้พบเนื้อคู่ในเร็ว ๆ นี้ หากงูรัดส่วนบนของร่างกาย จะได้พบเนื้อคู่ฐานะดี หากงูรัดส่วนขาลงมา จะได้พบเนื้อคู่ที่ฐานะต่ำกว่า

บริวาร ส่งเสริมในเรื่องของครอบครัว พ่อ เเม่ สามี ภรรยา ลูก คนในปกครอง รวมถึงเพื่อน และผู้ใต้บังคับบัญชาที่ให้ความเคารพ ช่วยเหลือจุนเจือ

จะได้ติดต่อกับชาวต่างชาติหรือมิตรสหายที่เป็นคนต่างชาติ ระวังการกลับบ้านดึก ๆ และหลีกเลี่ยงการไปงานศพ ช่วงนี้โชคลาภยังมีไม่มากนัก คนรักแอบชอบคนอื่น ต้องหนักแน่นให้มาก ๆ เพราะดวงของคนที่เป็นมือที่สามนั้นแรงเอามาก ๆ คุณต้องแสดงให้แฟนคุณเห็นว่าคุณรักแฟนของคุณมากแค่ไหน การตัดสินใจเป็นที่ยอมรับอย่างดี แต่ต้องมีสติให้มากกว่านี้ คนที่มีอายุเยอะจะนำเงินก้อนใหญ่มาให้แก่คุณ จะมีคนเข้ามาร่วมลงทุนทำธุรกิจกับคุณด้วย

ทั้งหมื่นโลกธาตุ ได้หวั่นไหว สะเทือนสะท้านลั่นไป

ทำนายฝันเห็นปลา ฝันเห็นปลาเยอะมาก ฝันเห็นปลาตัวใหญ่ หมายความอย่างไร?

...ภิกษุทั้งหลาย ทุกขอริยสัจ คือ ความจริงที่ช่วยมนุษย์ให้เป็นผู้ประเสริฐเกี่ยวกับการพิจารณาเห็นทุกข์ เป็นอย่างนี้ คือ การเข้าใจว่า "เกิด แก่ เจ็บ ตาย" ล้วนแต่ เป็นทุกข์ แม้แต่ความโศรกเศร้าเสียใจ ความร่ำไรรำพัน ความทุกข์กายทุกข์ใจ ทั้งความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ พลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ ว่าโดยย่อ การยึดมั่นในเบญจขันธ์ ดูดวงดิ.com (คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) ว่าเป็น อัตตา เป็นตัวเรา เป็นเหตุทำให้เกิดความทุกข์แท้จริง

ก็แล ปัญญาอันรู้เห็นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่า ความพ้นพิเศษของเราไม่กลับกําเริบ ชาตินี้เป็นที่สุดแล้ว บัดนี้ไม่มีภพอีก

ทำนายว่า คนโสดจะได้พบคนที่ถูกใจ อีกทั้งมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภ รับทรัพย์ หรือสิ่งของที่ชื่นชอบอย่างมาก ถือเป็นความฝันที่ดี

โดยการวางเลขให้เลือกตามระดับความสำคัญในชีวิตที่ต้องการค่ะ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Fascination About ฝันเห็นเต่า”

Leave a Reply

Gravatar